Đóng

04/03/2016

Bộ nhận diện thương hiệu

Thiết kế hệ thống nhận diện thương hiệu. Đây là một phần khởi đầu rất quan trọng trong việc xây dựng thương hiệu của một công ty. Hệ thống nhận diện thương hiệu tốt phải mang nét đặc trưng riêng, nổi bật, khác biệt với những thương hiệu khác. Bộ nhận diện của một công ty bao gồm những phần như sau:

dv3

Logo (biểu tượng chính của thương hiệu)
Bộ sản phẩm văn phòng (name card + Letterhead + bì thư, v.v…)
Bộ sản phẩm marketing (Brochure, leaflet, catalogue, website, v.v…)
Và gồm nhiều sản phẩm khác mang hình ảnh của công ty.

Tất cả những thứ trên tạo nên bộ nhận diện, hỗ trợ tích cực cho thương hiệu công ty.